Recertifikácia podľa normy STN EN ISO 9001:2009

Naša spoločnosť vyhovuje požiadavkám noriem pre systémy manažérstva kvality.