CNC sústruh DOSAN PUMA 2600L

Rozšírenie a modernizovanie strojového parku o ďalšie sústružnícke centrum.

Na jeseň roku 2011 došlo k modernizácii a a nákupu nového sústružníckeho centra DOSAN PUMA 2600L. Centrum  bude využívané na tvrdé a presné sústruženie kalených povrchov.