O nás

NIKRO s.r.o

Spoločnosť NIKRO s.r.o. viac ako 20 rokov konštruuje, vyrába a ponúka služby v oblasti strojárskeho priemyslu s cieľom uspokojiť očakávania a individuálne potreby aj najnáročnejších zákazníkov. Zaoberá sa výrobou strojov a zariadení pre potravinársky priemysel, výrobou dielov pre stavebné stroje a mechanizmy. Vyrába produkty z nehrdzavejúcej ocele: tlakové i beztlakové nádoby, zásobníky a montuje potrubné rozvody.

Nikro s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále napreduje a v súčasnosti expanduje, investuje do technologických strojov, disponuje moderným konštrukčným oddelením, kvalitne vybavenými obrábacími a zámočníckymi dielňami na výrobu štandardných a atypických výrobkov, výrobnými a montážnymi pracoviskami, ktoré sú obsadené vysoko kvalifikovaným a technicky zručným personálom.

7500m2 priestorových možností
1991 rok vzniku
145 kvalifikovaných zamestnancov

História

NIKRO s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1991. Postupným vývojom sa spoločnosť rozvinula do firemnej štruktúry certifikovanej normou ISO 9001:2000 s viac ako 110 pracovníkmi. Nárastom požiadaviek trhu sa výroba rozšírila o atypické výrobky určené aj pre oblasti farmácie a chémie. V roku 1993 došlo k rozšíreniu kapacitných a výrobných možností. Vznikla zámočnícka dielňa, v ktorej začala zákazková výroba strojov a zariadení pre uvedené oblasti.

Z dôvodu zvýšenia počtu odberateľov bol postupne rozširovaný a modernizovaný strojnotechnologický park. Vzniklo samostatné oddelenie konštrukcie a technológie. V roku 1995 firma naďalej rozvíjala svoje technológie o oblasť zvárania a montáže potrubných rozvodov z nehrdzavejúcej ocele nákupom orbitálneho zváracieho automatu Polysoude (v súčasnosti firma vlastní 3 orbitálne zváracie automaty).

Firma sa počas svojho vývoja pružne prispôsobovala požiadavkám zákazníkov a z toho dôvodu rozšírila svoje výrobné aktivity o výrobu beztlakových a tlakových nádob stabilných, k čomu získala oprávnenie v roku 1996.

So zvyšujúcim sa podielom odbytu na západné trhy, ktorý presahuje 95% a po získaní viacerých významných odberateľov v roku 2002 firma pristúpila k postupnému zavádzaniu systému riadenia kvality podľa ISO 9001/2000. V súčasnosti firma disponuje vlastnými výrobnými a skladovacími priestormi a strojnotechnologickým zariadením na vysokej kvalitatívnej úrovni. V rokoch 2002 – 2012 došlo k významnému rozšíreniu strojového parku. Výrazným míľnikom sa stal rok 2013, kedy sa spoločnosť presťahovala do nových moderne vybavených priestorov s výmerou 8000 m2. Rozšírením zákazníckeho portfólia a rastúcich požiadaviek trhu začiatkom roka 2017 pristúpila k procesu implementácie systému manažérstva kvality podľa ISO 14 001 a OHSASISO 18 001, ktoré v októbri roku 2017 bolo úspešne implementované.

Certifikácia

Firma Nikro s.r.o. je certifikovaná pre výrobu podľa Európskej smernice 2014/68/EU, v SR podľa nariadenia vlády č. 1/2016. Produkty vyrába podľa technických predpisov AD - 2000 Merkblatt HP - 0 a kvalitu vo zváraní podľa EN ISO 3834 - 2.

CERTIFIKÁCIA PODĽA DIN EN ISO:
Prostredníctvom dôsledného uplatňovania systému manažérstva kvality chce firma docieliť maximálnu spokojnosť zákazníkov.