Povrchové úpravy

– morenie

– fosfátovanie

– zinkovanie

– chrómovanie

– čiernenie

– niklovanie

– nitridovanie

Firma Nikro s.r.o. ponúka povrchové úpravy: tryskanie Zirblastom, mokré lakovanie, kalenie. Povrchovú úpravu používa predovšetkým pre zabezpečenie požadovaného vzhľadu, lepšej odolnosti materiálu proti korózii, oteru, zvýšenej teplote alebo na zlepšenie vlastností povrchu (mechanických, chemických, trecích atď.).

Finálne povrchové úpravy, ktoré sa nedajú realizovať vlastnými technológiami, zabezpečuje v spolupráci s osvedčenými kooperačnými partnermi.