Montáž

– pneumatická

– hydraulická

– elektrická

– mechanická

Spoločnosť disponuje montážnymi pracoviskami, ktoré sú vybavené modernou technikou pre mechanickú, pneumatickú a elektrotechnickú montáž. Montážni pracovníci pracujú presne podľa návodu na montáž a zabezpečujú najvyššiu kvalitu spracovania. Všetky diely sú podrobené dôkladnej kontrole kvality.

Spoločnosť realizuje montáž strojov a zariadení, zostáv a potrubných rozvodov z nehrdzavejúcich ocelí, prípojok potravinárskych a farmaceutických zariadení  zváraných orbitálnymi automatmi i ručne.