Sponzorský dar pre obec Medzibrodie nad Oravou

V marci 2021 spoločnosť NIKRO poskytla sponzorský príspevok pre Dobrovoľný hasičský zbor Medzibrodie nad Oravou. Finančný príspevok bol použitý pri kúpe nového  Automatického Externého Defibrilátora (AED).

Automatický externý defibrilátor (AED) je zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Asi najväčšou výhodou AED je, že zachrániť život s ním dokáže aj laik. Vďaka tomuto prístroju tak môže každý občan obce poskytnúť účinnú prvú pomoc ešte pred príchodom záchranárov.

Zakúpený AED je občanom k dispozícii nepretržite a nachádza sa na budove Obecného úradu v Medzibrodí nad Oravou.