Nová výrobná hala

Obstaranie novej výrobnej haly o rozlohe 3500 metrov štvorcových.

Naša spoločnosť zakúpila novú výrobnú halu, ktorej súčasťou je aj  administratívna budova. Na celkovej výrobnej ploche 3500 metrov štvorcových sústreďujeme všetky naše technológie. Administratívna budova je súčasťou haly na celkovej ploche 1000 metrov štvorcových. Vďaka novej hale sa otvárajú možnosti predovšetkým zefektívnenia a skvalitnenia našej výroby ako i výrobkov a súčasne pre vylepšenie pracovných priestorov našich zamestnancov. Dúfame, že vďaka nej zvýšime prestíž našej firmy na trhu.