CNC obrábacie centrum DMU 80 monoBlock

Modernizácia strojového parku o moderné CNC obrábacie centrum.

V januári roku 2012 sa firma Nikro rozhodla investovať do nákupu nových, moderných technológií. Reagujeme tak na požiadavky trhu a zvýšený záujem našich zákazníkov o naše služby. Novým strojom spusteným do prevádzky je 5 osé CNC obrábacie centrum DECKEL MAHO DMU 80 monoBLOCK.