EN SK

Strojárska výroba s využitím moderných technológií

Firma NIKRO s.r.o je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001, vďaka ktorému na trhu oficiálne deklaruje systémovú kvalitu (t.j. kvalitu vo všetkých činnostiach, ktoré vykonáva). Zavedenie systému kvality vedie k upevneniu dôvery terajších zákazníkov a k získaniu dôvery a presadeniu sa u nových zákazníkov.Odborná kvalifikácia a vysoká výkonnosť pracovníkov, moderné vybavenie a systém riadenia kvality zaručujú najvyššiu možnú presnosť výroby a tým vysokú kvalitu výrobkov.

Viac o nás ›

Kontakt

Nikro s.r.o
Priemyselná ulica 3084
026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika

Tel.: +421 43 588 2432
Fax: +421 43 588 2281
E-mail: nikro@nikro.sk

ITQ