About us

NIKRO s.r.o

Firma NIKRO s.r.o sa zaoberá výrobou obrobkov a zvarencov pre stavebné stroje a mechanizmy, obrábacími prácami, kusovou, malosériovou a sériovou výrobou, dodávkami materiálu na investičné akcie - všetko podľa požiadaviek zákazníka.

Taktiež ponúka výrobu tlakových a beztlakových nádob a zásobníkov, výrobu, opravu a rekonštrukciu tlakových zariadení a tlakových nádob stabilných, montáž, rekonštrukciu a údržbu plynových zariadení (t.j. tlakových staníc a potrubných rozvodov technických plynov). Firma disponuje výrobným a montážnym potenciálom, kvalitne vybavenými obrábacími a zámočníckymi dielňami na výrobu štandardných ,ale aj atypických výrobkov.

1500 m2 priestorových možností
1500 m2 priestorových možností

História

NIKRO s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1991. Postupným rozvíjaním sa spoločnosť rozvinula do firemnej štruktúry certifikovanej normou ISO 9001:2000 s viac ako 90 zamestnancami. Postupným nárastom požiadaviek sa výroba rozšírila o atypické výrobky určené aj pre oblasti farmácie a chémie. V roku 1993 došlo k rozšíreniu kapacitných a výrobných možností. Vzniká zámočnícka dielňa, kde začala zákazková výroba strojov a zariadení pre uvedené oblasti.

Aby bolo možné splniť rastúce požiadavky odberateľov, bol postupne rozširovaný a modernizovaný strojnotechnologický park. Vzniklo samostatné oddelenie konštrukcie a technológie. V roku 1995 firma naďalej rozširovala svoje technológie o oblasť zvárania a montáže potrubných rozvodov z nerezu nákupom orbitálneho zváracieho automatu Polysoude (v súčasnosti firma vlastní 3 orbitálne zváracie automaty).

Firma sa počas svojho vývoja snažila neustále pružne prispôsobiť požiadavkám zákazníkov. V dôsledku toho rozšírila svoje výrobné aktivity o výrobu beztlakových a následne tlakových nádob stabilných, k čomu získala oprávnenie v roku 1996. V roku 1998 sme získali oprávnenie vykonávať aj montáže potrubných rozvodov technických plynov.

Z rozširujúcim sa podielom odbytu na západné trhy, ktorý presahuje 90% a po získaní viacerých významných odberateľov v roku 2002 firma pristúpila k postupnému zavádzaniu systému riadenia kvality podľa ISO 9001/2000. V súčasnosti firma disponuje potenciálom 90 kvalifikovaných pracovníkov, vlastnými výrobnými a skladovacími priestormi, strojnotechnologickým zariadením na vysokej kvalitatívnej úrovni. V rokoch 2002 – 2004 dochádza k výraznému rozšíreniu strojového parku a priestorových možností na 1500 m2