Obrobňa

Súradnicová vŕtačka VR 5 NC

Výrobca Kovosvit Holoubkov, Česká republika

Rok výroby 1998

Jednostojanový karusel SKJ 18 A

Výrobca TOS Hulín, Česká republika

Rok výroby 2000

Hĺbička FORM 2-LC ZNC

Výrobca Charmiles technologies, Veľká Británia

Rok výroby 2001

Čelný sústruh CTX2500/700

Výrobca DMG, Nemecko

Rok výroby 2018

Elektrická odporová komorová pec 25kW

Výrobca MRK D.Kubín, Slovensko

Rok výroby 2002

Frézovacie centrum, 5-osé DECKEL MAHO DMU 100

Výrobca DMG,Nemecko

Rok výroby 2003

Pásová píla ARG 220

Výrobca PILOUS, česká republika

Rok výroby 2003

Kaliaci stroj

Výrobca ZEZ Praha, Česká republika

Rok výroby 2004

Pásová píla ARG 220

Výrobca PILOUS, česká republika

Rok výroby 2004

Pásová píla ARG 220 NC

Výrobca PILOUS, česká republika

Rok výroby 2004

5 / 6