Projekt novej výrobnej haly

Naša spoločnosť pripravuje projekt pre výstavbu novej výrobnej haly, ktorej súčasťou bude aj administratívna budova.

Naša spoločnosť pripravuje v blízkej budúcnosti výstavbu novej výrobnej haly, ktorej súčasťou bude aj nová administratívna budova. Vďaka novej hale sa otvárajú možnosti predovšetkým zefektívnenia a skvalitnenia našej výroby ako i výrobkov a súčasne pre vylepšenie pracovných priestorov našich zamestnancov. Dúfame, že vďaka nej zvýšime prestíž našej firmy na verejnom trhu.